خبر های مارو نمیخوای بخونی ؟ 

توس نانو موفق به اخذ تاييديه نانو مقياس برای محصول اندازه گیری سطح ویژه و توزیع حفرات BET&BJH

کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان

دانش بنیان برتر سال 1401 توسعه فناوری های نوین نانو مقیاس (توس نانو)