کسب عنوان شرکت برگزیده  دانش‌بنیان استان خراسان

کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان

کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان

🔹طی مراسم ویژه، با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و تعدادی از مسئولان استان و پژوهشگران برتر استانی در دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت توس نانو به عنوان برترین شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی تقدیر شد.