تولید دستگاه ازمایش COD پساب

تولید دستگاه ازمایش COD پساب​

COD یا Chemical Oxygen Demand به میزان کربوهیدرات های آلی موجود در نمونه آب اشاره دارد. برای تعیین COD در نمونه آب، روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش ها روش کوره ای است.
در روش کوره ای، نمونه آب با یک شیمیای خاص مخلوط شده و سپس در یک کوره با دمای بالا و به مدت زمان مشخصی، اکسیده می شود. در این فرایند، کربوهیدرات های آلی موجود در نمونه آب به CO2 تبدیل می شوند. با اندازه گیری مقدار CO2 تولید شده، می توان COD را تعیین کرد.
دستگاه COD Analyzer با روش کوره ای، با استفاده از یک سنسور اختصاصی، مقدار CO2 تولید شده در فرایند اکسیداسیون نمونه آب را اندازه گیری می کند و با توجه به آن، COD را تعیین می کند. این دستگاه دارای دقت بالا و قابلیت تعیین COD در محدوده های مختلف است. همچنین، با استفاده از این دستگاه، می توان نتایج تست را به صورت دیجیتال ذخیره کرد و به راحتی با کامپیوتر متصل شده و تحلیل دقیق تری از نتایج انجام داد.

اندازه گیری COD در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی Chemical Oxygen Demand